var config='4|0xffffff|0x666666|60|0xFDA7CC|0x666666|0x000000'; var files='',links='', texts=''; files+='|/edit/uploadfile/20186/2018-6-22-10-52-37.jpg|/edit/uploadfile/20186/2018-6-22-10-45-22.jpg|/edit/uploadfile/20186/2018-6-19-11-19-11.jpg|/edit/uploadfile/20186/2018-6-19-11-14-29.jpg|/edit/uploadfile/20186/2018-6-19-11-6-4.jpg|/edit/uploadfile/20186/2018-6-13-10-57-32.jpg|http://www.rcstar.com/edit/uploadfile/20186/2018-6-11-17-17-32.jpg';links+='|/News_View.asp?newsid=3577|/News_View.asp?newsid=3572|/News_View.asp?newsid=3566|/News_View.asp?newsid=3563|/News_View.asp?newsid=3560|/News_View.asp?newsid=3558|/News_View.asp?newsid=3554';texts+='|伤口造口门诊成功举办全院淋巴水肿护理培训工作|我院开展七一前“党建+健康扶贫”义诊活动|外科支部活动简讯|提升性病皮肤病临床诊疗能力——我院举办苏北相关专业…|天使展翼翱翔天际----2018年护生岗前教育|我院举办“学习十九大,喜庆党生日”知识竞赛|后勤党支部进社区开展义务劳动'; files=files.substring(1);links=links.substring(1);texts=texts.substring(1); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');